ghjgjghj

Održavanje IT infrastrukture

Korišćenje informacionih tehnologija stub je savremenog poslovanja, ali je istovremeno i proces koji zahteva stalno praćenje i održavanje. Preduzeća su do određene granice sposobna da se sama nose sa ovim problemima, ali je izvesno da ćete u jednom trenutku postaviti pitanje efikasnosti takvog načina rada.

 • Da li zbog nefunkcionisanja računarske opreme trpi posao koji donosi profit?
 • Da li znate kolika su vam stvarna ulaganja u računarsku opremu?
 • Da li vaši zaposleni koriste internet za nedozvoljene sadržaje?
 • Da li poslovne aplikacije zadovoljavaju vaše stvarne potrebe?
 • Da li imate kontrolu pristupa podacima?
 • Da li radite automatizovani backup?
 • Da li imate deljena dokumenta?

Postavite sebi ova pitanja kako biste lakše odredili da li je vreme da prepustite održavanja IT infrastrukture vaše kompanije stručnjacima koji se bave isključivo tim poslom.

Ex Ecentar nudi preuzimanje kompletne brige o održavanju računarske infrastrukture u skladu sa stvarnim potrebama korisnika čime obezbeđujemo dodatno vreme za efikasnije i brže poslovanje, a uz kontrolu troškova redovnog poslovanja. Velikim iskustvom i odličnim poznavanjem raznorodnih tehnologija od strane naših stručnjaka, garantujemo da ćete dobiti optimalno rešenje i za najkompleksnije probleme, uvek vodeći računa o potrebama i mogućnostima vaše kompanije.

Koje su prednosti prepuštanja održavanja računarske infrastrukture specijalizovanoj kompaniji?

 • smanjene tj. racionalizacija troškova
 • nesmetano obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti
 • preventivno održavanje računarske infrastrukture kao rezultat ima manji broj neočekivanih incidenata što rezultuje uštedom u vremenu i novcu
 • uvek dostupan tim IT profesionalaca radi brzog otklanjanja nastalog problema
 • stručni tim koji je već upoznat sa vašom računarskom infrastrukturom i poslovnim potrebama brže i kvalitetnije rešava tekuće probleme i pruža savete koji su u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima.

Šta obuhvata redovno održavanje računarske infrastrukture?

Prevencija:

 • inicijalno podešavanje bezbednosti računarske infrastrukture (radne stanice, serveri, mreža)
 • dovođenje kompletne infrastrukture u optimalni režim rada
 • redovne posete inženjera na lokaciji korisnika
 • daljinsko nadgledanje servera i mrežne opreme što omogućava otklanjanje problema bez uticaja na rad korisnika
 • pružanje saveta korisnicima o bezbednom i optimalnom načinu upotrebe računarske infrastrukture

Intervencija:

 • uvek dostupna tehnička podrška za rešavanje tekućih problema
 • u slučaju problema višeg prioriteta garantovan odziv tehničara u ugovorenom vremenskom periodu

Tehnička realizacija intervencije:

 • daljinski pristup računarskoj infrastrukturi radi otklanjanja problema
 • dolazak na lokaciju korisnika u situacijama koje zahtevaju fizičko prisustvo

Da li ponuda može da se prilagodi potrebama moje firme?
NARAVNO, naša ponuda usluge održavanja se prilagođava vašim stvarnim potrebama. Naša ponuda je struktuirana u tri osnovna paketa održavanja koji su prilagođeni uobičajenim potrebama preduzeća određene veličine ali je to samo polazna osnova za prilagođavanje ponude stvarnim potrebama korisnika.

BizStart 10

• održavanje 5- 10 korisničkih računara
• održavanje mrežne infrastrukture
• redovna poseta jednom mesečno
• neograničen broj intervencija
• on-line, e-mail i telefonska podrška
• dolazak na lokaciju korisnika u roku od 3 sata u slučaju hitnih intervencija
• izrada i vođenje tehničke dokumentacije o sistemu
• konsalting prilikom nabavke i implementacije računarske opreme i softvera

BizNet 25

• održavanje 11-25 korisničkih računara
• održavanje serverske infrastrukture
• održavanje mrežne infrastrukture
• redovna poseta jednom mesečno
• neograničen broj intervencija
• on-line, e-mail i telefonska podrška
• dolazak na lokaciju korisnika u roku od 3 sata u slučaju hitnih intervencija
• izrada i vođenje tehničke dokumentacije o sistemu
• konsalting prilikom nabavke i implementacije računarske opreme i softvera

BizPro 50

• održavanje 26-50 korisničkih računara
• održavanje serverske infrastrukture
• održavanje mrežne infrastrukture
• redovna poseta dva puta mesečno
• neograničen broj intervencija
• on-line, e-mail i telefonska podrška
• dolazak na lokaciju korisnika u roku od 2 sata u slučaju hitnih intervencija
• izrada i vođenje tehničke dokumentacije o sistemu
• konsalting prilikom nabavke i implementacije računarske opreme i softvera

Želite da saznate koliko bi okvirno koštalo održavanje vaše IT infrastrukture?  Kliknite na dugme ispod, popunite upitnik i u roku od 24h dostavićemo vam  preliminarnu ponudu.

POPUNITE UPITNIK