ghjgjghj

Microsoft Licenciranje

Kao Microsoft partner nudimo vam pogodnosti količinskog licenciranja softvera, koje je namenjeno preduzećima koja žele da na duži rok definišu obim investicija na polju sofverskih ulaganja, a ujedno obezbede jednostavnije upravljanje licencama i dobiju mogućnost nadogradnje na najnovije Microsoft-ove proizvode.