ghjgjghj

Uvod u Cloud computing

Cloud computing, sigurno ste mnogo puta čuli za termin, ali šta zaista predstavlja Cloud, koji su benefiti i mane korišćenja ove tehnologije i da li je bezbedno koristiti servise bazirane na Cloud tehnologiji.

Upravo je to tema kojom se bavimo u ovom tekstu.

Šta je CLOUD?

 

Cloud computing ili računarstvo u oblaku predstavlja  tehnologiju koja podatke, softver ili hardver isporučuje kao uslugu, a ne kao proizvod, odnosno licencu za korišćenje Cloud servisa ne kupujete već je iznajmljujete na mesečnom ili godišnjem nivou.  Takođe podaci i aplikacije se nalaze na udaljenoj lokaciji i najčešće se isporučuju putem interneta, što znači da će vam podaci i aplikacije uvek i sa svake lokacije biti dostupni, sve što je potrebno je internet konekcija. Često se Cloud servisima pristupa kroz browser, ali postoje i situacije kada se claudu pristupa na drugi način.

Postoje tri glavna modela Cloud computing:

  • SAAS Software as a service
  • PAAS Platform as a service
  • IAAS Infrastructure as a service

SAAS:

Softver kao usluga predstavlja model Cloud computing-a i odnosi se na aplikacijie kojima se pristupa putem web browser-a. Ovo je ujedno i najpopularniji model Cloud coputing-a. Velika prednost ovog modela je lakoća pristupa aplikaciji koju koristite. Dobar primer SAAS aplikacije je Google Docs, SalesForce, Office 365…

PAAS:

Platforma kao usluga pruža korisniku razvojno okruženje kao i potrebne alate za razvoj softvera na samoj platformi. Velika prednost rada na PAAS tehnologiji je mogućnost da se na razvoju novog softvera radi nezavisno od lokacije, što omogućava timovima sa različitih lokacija da rade na razvoju istog projekta. Poznati predstavnici PAAS metode su Microsoft Azure, Salesforce Platform, Amazon EC2….

IAAS:

Infrastruktura kao usluga je Cloud model koji pruža kompanijama i drugim ogranizacijama mogućnost da iznajme računarsku opremu kao što su serveri, prostor za skladištenje podataka…

Ifrastruktira kao usluga omogućava korisniku da koristi računarsku infrastrukturu u vidu virtuelne platforme. Iaas omogućava upravljanje virtuelnim uređajima, umrežavanjem, skladištenjem podataka i drugim osnovnim računarskim resursima. Za pristup infrastrukturi koristi se internet, a moguće je kreirati i VPN konekciju. Poznati pružaoci usluga baziranih na  Iaas modelu su Amazon AWS, IBM SmartCloud Enterprise…

saas paas iaas

Benefiti korišćenja Cloud tehnologije:

 

Sigurno ste mnogo puta čuli kako je Cloud budućnost, i kako svi treba da pređu na Cloud. Međutim šta je to što Cloud čini tako posebnim.

Glavni benefiti korišćenja Cloud tehnologije odnose se na uštedu na It infrastrukturi, skalabilnost odnosno fleksibilnost resursa,  pristupačnost i eliminisanje rizika pri nabavci nove opreme.

Ušteda

Ušteda koju ostvarujete prelaskom na Cloud tehnologiju je svakako jedna od najvećih prednosti Cloud-a. Mogućnosti uštede sa ovom tehnologijom su velike, a neki od primera uštede su:

  • Niske početne investicije (početna investicija može biti nula). Ulaganja u IT opremu su velika i često nepremostiva prepreka za mnoge firme. U tim situacijama Cloud se javlja kao idealno rešenje. Početni troškovi su veoma niski ili su jednaki nuli, u zavisnosti od toga koji Cloud servis koristite.
  • Ušteda kroz plaćanje samo onih resursa koje ste zaista koristili.

Gartnerova istraživanja o uštedi pomoću Cloud tehnologije kažu da do 2020. godine možemo očekivati uštedu od 28 miliardi dolara primenom ove tehnologije.


Ušteda u vremenu

Vreme potrebno za početak rada na Cloud aplikacijama, na Cloud infrastrukturi ili platformi je značajno kraće nego kod on premises aplikacija i standardne IT infrastrukture.

Skalabilnost – Povećajte kapacitet IT resursa za nekoliko minuta

Jedna od najvećih prednosti Cloud tehnologije je svakako skalabilnost odnosno povećanje ili smanjenje resursa IT infrastrukture po potrebi.

Kod kupovine klasične IT infrastrukture uskraćeni ste za ovu mogućnost, posebno u kratkom roku. U ovoj situaciji povećanje resursa podrazumeva kupovinu dodatne opreme kao i njenu instalaciju, za šta je potrebno dosta vremena.

U slučaju Clouda povećanje resursa se svodi na par klikova, a često je moguće da se resursi po potrebi automatski povećavaju bez bilo kakve vaše intervencije.

Pristupačnost

Ova tehnologija učinjiće da vam podaci budu pristupačniji nego ikada. Bez obzira na to koji uređaj ili operativni sistem koristite vaši podaci biće dostupni uvek i sa svake lokacije. Ova prednost je posebno značajna za osobe koje se često nalaze van kancelarije, a imaju potrebu da uvek budu u toku sa prmenama u kompaniji. Dobar primer za to je komercijalista koji ima potrebu da direktno sa terena proveri zalihe određenog prizvoda.

Eliminisanje rizika pri nabavci nove opreme

Pri razvoju novih projekata teško je unapred znati da li će i u kojoj meri projekat biti uspešan. U toj situaciji kupovina IT infrastrukture nosi određeni rizik iz nekoliko razloga:

  • U slučaju uspeha projekta može se desiti da postojeći IT resursi ne budu u mogućnosti da isprate rast, a sam proces proširivanja resursa zahteva određeno vreme.
  • U slučaju da projekat ne uspe rizikujete da vam ostane velika količina opreme koju nećete koristiti

Nedostaci Cloud tehnologije:

 

Kao i svaka druga tehnologija i Cloud ima neke svoje nedostatke, a najveći su:

Zaštita podataka

Često se može čuti kako Cloud ne pruža isti nivo bezbednosti kao on premises rešenja. Ova tvrdnja je u isto vreme i tačna i netačna, pre svega zato što bezbednost Cloud servisa zavisi od pružaoca usluge.  Takođe u nekim slučajevima postoji zakonska obaveza da se podaci zbog zaštite drže u okviru same firme npr. kod banaka.

Problem dostupnosti

S obzirom da je za korišćenje Cloud servisa neophodna stabilna internet veza problem dostupnosti se može javiti u područijima gde nemate stabilnu interenet konekciju. Ukoliko se često nalazite u područijima gde nemate stabilnu internet vezu možda Cloud nije pravo rešenje za vas. Međutim svi smo svesni da je takvih mesta sve manje.

Pogledajte kako Cloud tehnologiju vidi Microsoft:

Zaključak

I pored nedostatak u vidu bezbednosti i dostupnosti cloud tehnologija nezaustavljivo napreduje i svakako predstavlja budućnost. Svakako, uvek će postojati potreba da određene „pipave“ podatke držimo na svojoj opremi kao na primer u slučaju banaka, ali za većinu kompanija Cloud će predstavljati brž i jeftiniji put do iskorišćenja punog potencijala novih tehnologija.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi Cloud tehnologije ili ste zainteresovani za Office 365, Microsoft Azure ili neki drugi Cloud servis upit možete da pošaljete kroz kontakt formu koja se nalazi ispod teksta.

[easy_contact_forms fid=2]

 

Share this:
Facebook Twitter Linkedin

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply