ghjgjghj

Zašto Pantheon™?

aaaaa

Jedinstvena baza podataka
Bez obzira sa koliko poslovnih jedinica raspolažete, sve informacije se slivaju u centralnu bazu podataka, a kako se podaci u sistem unose samo jednom, manja je mogućnost pojave grešaka i nema nekonzistentnih podataka.

Integracija finansijskih informacija
Da li u svakoj poslovnoj jedinici imate posebne verzije finansijskih izveštaja? Pantheon™ vam omogućava da raspolažete jednom verzijom izveštaja pošto svaka poslovna jedinica koristi isti sistem.

Integracija informacija o narudžbinama
Pantheon™ prati naružbine kupaca od trenutka kad se primi naružbina do isporuke robe i slanja računa odnosno kroz ceo životni ciklus.

Standardizacija i ubrzavanje proizvodnih procesa
Pantheon™ primjenjuje standardne metode za automatizaciju pojedinih koraka proizvodnih procesa, čime se štedi veme, povećava produktivnost i smanjuju nepotrebni troškovi.

Standardizacija informacija o ljudskim resursima
U preduzećema sa mnogostrukim poslovnim jedinicama ne mora postojati ujedinjena kadrovska služba, ali i to će vam omogućiti upotreba Pantheon™-a.

Niži troškovi održavanja sistema
Održavanje samo jednog sistema je jednostavnije i jeftinije nego održavanje više različitih poslovnih sistema.

Autorizacija korisnika
Za svakog korisnika možete detaljno definisati prava tj. odrediti do kojih podataka u sistemu ima pristup, šta može da vidi, menja i/ili briše.

24/7 podrška
Korisnički priručnici, dodatna dokumentacija i baza znanja kao i drugi mehanizmi su na raspolaganju 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.