ghjgjghj

Tabela funkcionalnosti po verzijama

RT, LX, LT, RE, SE, GE, ME i MF verzije Pantheon ERP softvera prikazane su kroz uporednu analizu na slici ispod u okviru tabele funkcionalnosti, za svaku verziju posebno.

tabela funkcionalnosti