ghjgjghj

Implementacioni upitnik

Ovaj upitnik je dizajniran sa idejom da vama kao potencijalnom korisniku Panteon ERP rešenja uštedi vreme do dobijanja preliminarne ponude za implementaciju.

Ukoliko želite da dobijete preliminarnu procenu koliko bi koštala implementacija ERP sistema DL Panteon molimo vas da popunite upitnik ispod. On će nam omogućiti da sagledamo vaše potrebe i damo adekvatnu procenu. Ukoliko se neko od pitanja ne odnosi na vaše poslovanje, preskočite taj deo.

[easy_contact_forms fid=17]