ghjgjghj

Šta je Microsoft Open Value Subscription Licence (OVS)?

Microsoft Open Value Subscription (OVS) je program trogodišnjeg zakupa licenci za korišćenje softvera na svim računarima u preduzećima koja raspolažu sa najmanje 5 računara.

Program OVS donosi kompletno rešenje, jer uključuje sledeće osnovne komponente:

  • Microsoft Windows Professional Upgrade
  • Microsoft Office Professional
  • Microsoft Office Small Business Edition
  • Microsoft Core CAL (Client Access License), i obuhvata u sebi CAL-ove za sledeće serverske proizvode: Windows Server CAL, Exchange CAL, Sharepoint CAL i SMS CAL
  • Microsoft Small Business Server CAL

Licence za navedene proizvode možete poručiti pojedinačno po vašem izboru ili kao celinu u vidu platforme (OVS Desktop Professional Platforma ili OVS Small Business platforma) što vam donosi dodatnih 5% popusta u odnosu na kupovinu samo pojedinih komponenti platforme.

Ugovor o zakupu licenci zaključujete na tri godine i možete ga prekinuti po isteku svake godine.

Potpisivanjem OVS ugovora stičete pravo korišćenja najnovije verzije softvera koji ste odabrali kao i mogućnost prelaska na novije verzije koje se u toku trajanja ugovora pojave na tržištu tzv. Software Assurance. To konkretno znači da za vreme trajanja ugovora možete u svakom trenutku preći sa npr. Windows XP na Windows Vistu ili npr. sa Office 2003 na Office 2007 bez ikakvih dodatnih plaćanja. Izabrani softver možete koristiti u različitim jezičkim varijantama, pod uslovom da je željeni jezik podržan. Srpski jezički paket postoji za osnovne komponente OVS-a, Windows i Office. Program OVS uključuje podršku preko telefona i na sajtu, koju drugi programi licenciranja ne uključuju. Moguć je, naravno, dogovor i o drugim vidovima Microsoftove tehničke pomoći na različitim nivoima.

Na svim računarima koje nabavite do kraja godine u kojoj ste zaključili ugovor o zakupu licenci možete legalno da koristite sve programe za koje ste zaključili ugovor. Početkom svake nove godišnjice plaćate zakupninu za licence zavisno od trenutnog (novog) broja kompjutera. Ovde skrećemo pažnju na to da u ovom slučaju na kupljene računare u toku godine nemate dodatne troškove jer i na novim računarima imate pravo na korišćenje softvera koji ste licencirali OVS ugovorom. Ove računare prijavljujete tek u narednoj godini.

Po isteku trogodišnjeg ugovora o zakupu, imate tri mogućnosti:

  • da novim ugovorom produžite zakup softvera
  • da raskinete ugovor i sa računara uklonite softver iz OVS ugovora
  • da otkupite licence za trajno korišćenje