ghjgjghj

Licence kao pravo korišćenja

Licenca je ugovor o pravu korišćenja između proizvođača softvera koji je autorskim pravom zaštitio svoj proizvod (softver) i organizacije ili osobe koja koristi softver. Licence se uobičajeno nabavljaju kroz neki od Microsoft-ovih programa za licenciranje. Najčešći kupci licenci su korisnici sa većim brojem računara. Licence dolaze u posebnom pakovanju koje sadrži jasnu oznaku vrste licence i broja licenci kao i obavezni licencni sporazum sa kranjim korisnikom tzv. EULA (End User Licence Agreement).

Osnovni vidovi Microsoft licenciranja na našem tržištu su:

  • Original Equipment Manufacturer (OEM)
  • Microsoft Open Value Subscription (OVS)
  • Microsoft Open License Program (OLP)
  • Full Packaged Product (FPP)

Izdvajamo Open Value Subscription (OVS) program licenciranja koji preduzećima pruža jednostavnije praćanje licenci, kao i mogućnost kontrolisanja troškova i ciklusa nadogradnje.