ghjgjghj

OEM – Original Equipment Manufacturer

OEM je način licenciranja predviđen za trajni zakup licenci pri kupovini novih računara. Nažalost, nije moguće sve Microsoft proizvode nabaviti na ovaj način, uobičajeno se kroz OEM sistem licenciranja nabavljaju Microsoft Windows operativni sistemi i Microsoft Office.

Ukoliko je broj licenci bilo kog Microsoft softvera koji vam je neophodan manji od 5, OEM je uz FPP, jedini način nabavke koji imate na raspolaganju.

Glavni nedostatak ovog vida liceniranja je činjenica da se softver “vezuje” za računar na kome je instaliran, postaje njegov sastavni deo i ne može se legalno prebaciti na drugi računar.