ghjgjghj

UniDocs

UniDocs je otvoren programski sistem za upravljanje dokumentacijom opšte namene. Izrađen je tako da zadovolji potrebe kako tehničkih tako i poslovnih informacionih sistema. Pogodan je za postavljanje u svim poslovnim sistemima, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost.

Osnovni zadaci UniDocs-a su organizacija, standardizacija, upravljanje dokumentima i njihovim tokovima u okviru preduzeća ili nekim njegovim delovima. Omogućava obavljanje sledećih osnovnih funkcija u okviru poslovnog sistema:

  • Upravljanje razmenom dokumenata između korisnika sistema
  • Upravljanje razmenom dokumenata sa okolinom
  • Kreiranje, organizacija, održavanje i efikasno korišćenje arhive dokumenata
  • Čuvanje kompletne istorije događaja u sistemu

Unidocs SOS


UniDocs SOS (Small Office Solution) je sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima prilagođen potrebama malih preduzeća. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u uvođenju i isporuci ovog rešenja, uočeno je da su potrebe malih preduzeća slične i da se sistem može standardizovati. Iz tog razloga ponuđeno je kompletno sistemsko rešenje koje u sebi sadrži sledeće komponente:

1. OSA mikro server (hardver i Windows operativni sistem)
2. Pet licenci za krajnje korisnike
3. Jednu licencu za administratora sistema
4. Implementaciju predefinisanih tipova dokumenata
5. Impelementaciju predefinisanih tipova fascikli
6. Obuku za krajnje korisnike i administratora sistema
7. Sve nove verzije softvera za period od godinu dana

Nabavkom ovog sistema kupcu se isporučuje server sa Windows operativnim sistemom koji zadovoljava sve potrebe za optimalno funkcionisanje sistema. Na ovom serveru je već instaliran UniDocs SOS sistem sa svim funkcionalnostima standardne UniDocs 7 Platform verzije (moduli Client i MetaDesigner) uz ograničenje da sistem može koristiti pet krajnjih korisnika i jedan administrator. UniDocs SOS se isporučuje sa setom već predefinisanih klasa dokumenta i fascikli. Predefinisane klase dokumenata su: dopis, ponuda, ugovor, porudžbenica, profaktura, faktura, carinska dokumentacija, radni nalog, ugovor o radu, rešenje o godišnjem odmoru,… Implementacija, u trajanju od 3 konsultant dana, podrazumeva prilagođavanje predefinisanih klasa (tipova dokumenata) potrebama kupca. Za vreme implementacije, po želji kupca, moguće je implementirati i dodatnih pet klasa dokumenata. Obuka, u trajnju od jednog dana na lokaciji kupca, podrazumeva obuku za sve krajnje korisnike i administratora sistema. Za prvih godinu dana rada sistema obezbeđene su sve nove verzije softvera koje se objave na tržištu.

Svesni činjenice dinamičnog rasta i razvoja malih preduzeća obezbedili smo mogućnost nadogradnje UniDocs SOS sistema na standardnu verziju UniDocs 7.

Osobina UniDocs SOS UniDocs 7 Platform
Broj licenci 5 Client + 1 MetaDesigner Neograničeno(po potrebi kupca)
Klase dokumenata Predefinisane Prema zahtevu kupca
Implementacija 3 dana Prema potrebi kupca
Obuka 1 dan Prema potrebi kupca
Dodatni moduli Nisu predviđeni Neograničeno

 

Cena UniDocs SOS paketa je 2499€*

*Napomena: U cenu nije uračunat PDV. Opciono uz navedeni UniDocs SOS paket moguće je poručiti i dokument skener iz ponude kompanije Canon. Preporučujemo sledeće modele: DR-2010 (20ppm), DR-C125 (25ppm), DR-3010 (40ppm).